Wat kunnen kinderen leren

Aandachttraining leert kinderen:

Concentreren en op te merken als ze dit niet doen. Door regelmatig te stoppen met doorgaan en te zitten met aandacht; leren kinderen snel te schakelen tussen doen en niet-doen. Merken wanneer je afgeleid bent en weten hoe je terug kunt keren is de basis van elke concentratie.

Het vermogen om geest en lichaam tot rust te brengen. Een kalme geest is beter in staat tot leren.

Benoemen en begrijpen van emoties en gedachteprocessen zoals angst, woede, verdriet en piekeren. Door emoties en gedachten te accepteren en er ruimte voor te maken ontstaat een kleine afstand. Precies genoeg om niet meegesleept te worden door die gevoelens en ze ook niet te negeren. Hierdoor ontstaat rust en harmonie.

Aanwezig zijn in het nu. Ook als er spannende dingen te wachten staan of als er nare dingen gebeurd zijn. Het leert kinderen minder in het verleden en in de toekomst te zijn met hun gedachten, maar meer in het moment.

Zelfvertrouwen te hebben door het leren loslaten van oordelen over de eigen gedachten en emoties. Je niet vereenzelvigen met wat je denkt en voelt. De open, niet-oordelende houding van de trainer, de leerkracht en de ouders helpt hierbij.

Het geheugen te verbeteren, door de aandacht te richten op wat je nu doet (via concentratie) dringen dingen beter door en kun je je beter herinneren wat je geleerd hebt.

Executieve functies zoals plannen, organiseren, vinden en bedenken van oplossingen worden beter.

Aardiger te zijn voor zichzelf en voor anderen, begrip voor eigen standpunten of kwetsbaarheden en die van anderen neemt toe. Het afwijzen van gevoelens of standpunten neemt af. Door compassie en oefenen in aardig zijn, merken kinderen hoe groot de waarde van mildheid is. Door bewustwording van deze kwaliteit neemt pestgedrag af en de acceptatie van verschillen tussen kinderen neemt toe.

Ik heb geleerd meer naar mezelf te luisteren en tijd voor mezelf vrij te maken " leerkracht - 50 jaar